donderdag, juli 25, 2024
Z.E. Zero EmisionZoe

Rechtbank verbiedt uitschakelen accu van wanbetalende Zoë rijders

Voertuigen met een constante internetverbinding stellen de rechterlijke macht voor nieuwe vragen. Zo is er bijvoorbeeld het geval met de elektrische auto’s van Renault: de fabrikant heeft zich tot nu toe het recht voorbehouden om zijn elektrische voertuigen in geval van bijzonder situaties op afstand uit te kunnen schakelen. Het Oberlandesgericht Düsseldorf verbood deze functie nu in tweede aanleg als zijnde een vorm van eigenrichting.

Voor een aantal van de Renault modellen – waaronder de zeer populaire Zoe – zijn de accu’s te huur om de aanschafprijs lager te houden. De batterij is namelijk het duurste onderdeel van een elektrische auto.

De verhuurpartner van de Franse autofabrikant is Renault Crédit International (RCI) Bank. Deze behoudt zich het recht voor om de batterij eenvoudig te deactiveren in het geval van het niet nakomen van de verplichtingen door de afnemer, op basis van het bij verhuur getekende contract.

Deze clausule stuitte onder meer het Saksische consumentenadviescentrum tegen de borst, dat ertegen klaagde. In tweede aanleg oordeelde de Hoge Raad van Düsseldorf in het nadeel van de beklaagde RCI bank. Volgens de Hogere Regionale Rechtbank was namelijk de uitschakeling op afstand een niet in verhouding staande onredelijke maatregel voor de huurder van de accu/eigenaar van de auto.

“Verboden eigengericht van de provider”

Na het uitschakelen van de accu zou het niet meer mogelijk zijn geweest om het gehele voertuig te gebruiken. “De wet voorziet echter niet in een dergelijke grote blokkering“, legt Claudia Neumerkel, advocaat bij het consumentencentrum in Saksen, in een persbericht uit. Daaraan verandert niets als de oplaadmogelijkheid wordt verhinderd slechts door toegang op afstand met software, zoals bij Renault het geval was.

De rechtbank classificeerde deze procedure als verboden eigenrichting van de aanbieder, omdat het neerkomt op inbreuk op andermans eigendom zonder dat er een uitspraak is. Dit is een vorm van eigenrichting“, legt Neumerkel uit. Want ongeacht de beginsituatie op grond van het verbintenissenrecht, moet de handhaving door de staat worden bekrachtigd na een goede procedure.

Voor andere contracten, zoals telefonie, is het wel zo dat de service via digitale toegang op afstand door de wetgever kan worden gedeactiveerd. Maar daar moet echter niet alleen aan andere strenge eisen worden voldaan, maar ook, naar het oordeel van de Hogere Regionale Rechtbank van Düsseldorf, is de situatie niet te vergelijken met het huren van de accu.

De juridische kwestie is echter ook van groot belang voor tal van andere gevallen, bijvoorbeeld bij het activeren van een startonderbreking op afstand. Dienovereenkomstig heeft de Hogere Regionale Rechtbank van Düsseldorf een beroep bij het Federale Hof van Justitie goedgekeurd – dus de vraag is nog niet definitief opgehelderd totdat het beroep aldaar behandeld is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *